Tips mengatasi Anak yang sering mengompol

Tips mengatasi Anak yang sering mengompol – Pada suatu penelitain yang dicoba pada kanak- kanak yang berumur 5- 15 tahun yang masih mempunyai kerutinan kurang baik, mengompol. Satu dari 4 anak yang diteliti masih mempunyai kerutinan mengompol pada umur 3, 5 tahun. Sebaliknya pada umur 5 tahun, satu dari 5 anak masih mempunyai kerutinan mengompol … Read more